Johdanto paikkatietoon ja QGISin käyttöön

04.10.2022 - 07.10.2022 (4 x 3 h (etä))

Hinta
1099€ (+ ALV) / hlö
Kieli
Suomi
Kesto
4 x 3 h (etä)
Tyyppi
Peruskurssi
 
 

Kurssilla perehdytään paikkatiedon perusteisiin ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perustoiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii QGISin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten paikkatietoaineistojen tuonnin ohjelmistoon lokaalisti ja rajapintapalvelusta, aineiston editoinnin ja analysoinnin, vektori- ja rasterimuotoisen aineiston visualisoinnin sekä lopulta paikkatietoaineiston viennin karttatulosteeksi ja kartta-atlakseksi. Paikkatietoaineiston tuontiin, käsittelyyn ja vientiin liittyy erilaisia ominaisuuksia, joita käydään kurssilla läpi. Kurssin lopuksi testaillaan QGISin suosituimpia lisäosia ja harjoitellaan mm. 3D-mallin tuottamista.

Kurssi sopii etenkin niille, joilla ei ole paikkatietotaustaa tai aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista. Kurssi sopii kuitenkin myös niille, jotka haluavat virkistää muistiaan paikkatiedon perusteista ja oppia käyttämään QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa.

Kurssiohjelma

  • Johdanto paikkatietoon ja QGISiin
  • Paikkatietoaineistotyypit
  • Koordinaattijärjestelmät
  • Paikkatietoaineistojen editointi
  • Paikkatietoanalyysit
  • Vektori- ja rasteriaineiston visualisointi
  • Paikkatietoaineiston nimiöinti
  • Paikkatietoaineiston luokittelu
  • Karttatuloste ja kartta-atlas
  • QGISin lisäosat