Johdanto QGISin käyttöön

04.04.2022 - 05.04.2022 (2 x 3 h (etä))

Hinta
669 € (+ ALV) / hlö
Kieli
Suomi
Kesto
2 x 3 h (etä)
Tyyppi
Peruskurssi
 

Kurssilla perehdytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perustoiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii QGISin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten paikkatietoaineistojen tuonnin ohjelmistoon lokaalisti ja rajapintapalvelusta, aineiston editoinnin ja analysoinnin, aineiston visualisoinnin sekä lopulta paikkatietoaineiston viennin karttatulosteeksi. Paikkatietoaineiston tuontiin, käsittelyyn ja vientiin liittyy erilaisia ominaisuuksia, joita käydään kurssilla läpi. Kurssin jälkeen koulutettava osaa mm. digitoida paikkatietoaineistoja sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä ja tilastollisen teemakartan.

Kurssille osallistuvien tulee tuntea paikkatiedon perusteet. Kurssi sopii etenkin niille, aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista, mutta eivät ole käyttäneet QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa. Kurssi sopii myös niille, jotka ovat käyttäneet QGIS-ohjelmistoa, mutta haluavat tehostaa ja optimoida ohjelmiston käyttöä omassa työssään.

Ohjelma

QGISin käyttöliittymä
Paikkatietoaineistot ja -palvelut
Paikkatietoaineiston visualisointi
Paikkatietoaineiston nimiöinti ja luokittelu
Karttatuloste
Paikkatietoaineiston editointi
Paikkatietoanalyysit
QGISin lisäosat