Johdanto PostgreSQL:n käyttöön

Hinta
1099€ (+ ALV) / hlö
Kieli
Suomi
Kesto
4 x 3 h (etä)
Tyyppi
Peruskurssi
 
 

Kurssilla perehdytään PostgreSQL-relaatiotietokantajärjestelmän perustoiminnallisuuksiin. PostgreSQL on avoimen lähdekoodin relaatiotietokantajärjestelmä, jonka avulla voidaan tallentaa ja hallinnoida tietoa monessa eri muodossa. Kurssilla koulutettava oppii PostgreSQL-tietokannan peruskäsitteet, saa ymmärrystä erilaisista PostgreSQL-tietokannassa käytettävistä tietotyypeistä, oppii ymmärtämään PostgreSQL-tietokannan tietoturva- ja käyttäjäoikeusasioita sekä oppii kytkemään ulkoisia tietolähteitä PostgreSQL-tietokantaan ns. Foreign Data Wrapper -toiminnallisuuden avulla.

Kurssille osallistuvien tulee ymmärtää relaatiotietokantajärjestelmien perusteet. Johdanto PostgreSQL-tietokantaan -koulutus sopii etenkin niille, jotka haluavat ottaa käyttöönsä markkinoiden monipuolisimman avoimen lähdekoodin relaatiotietokantajärjestelmän paikkatieto-ominaisuuksilla. Kurssi sopii mainioksi pohjaksi esimerkiksi Johdanto PostGIS:in käyttöön -kurssille.

Ohjelma:

  • Tietokantojen perusteet
  • PostgreSQL-tietokannan yleisesittely
  • Asiakassovellukset ja niiden käyttö
  • Tietokannan perustaminen ja hallinnointi
  • Tietotyypit
  • Indeksit
  • Käyttöoikeudet
  • Varmistukset, replikointi ja ulkoiset aineistolähteet